Dommer1 er en side som vil inneholde en del relevant stoff og dokumenter for fotballdommere i Norge.

Vi vil legge inn oppdaterte spilleregler, retningslinjer med mere.