Regel 8 – Spillets begynnelse og gjenopptakelse av spillet

Avspark er en igangsettingsmetode som benyttes ved kampens begynnelse, ved start på andre omgang og ved starten på hver ekstraomgang. Spillet gjenopptas også med avspark etter at et mål er scoret.

Frispark (direkte og indirekte), straffespark, innkast, målspark og hjørnespark er metoder for gjenopptakelse av spillet fra en dødballsituasjon (se regel 13-17).

Dropp er en metode for gjenopptakelse av spillet når dommeren har stanset spillet for andre årsaker.

Brudd på spillereglene når ballen er ute av spill, kan ikke endre måten spillet skal gjenopptas på.

Avspark

Prosedyre før kampen starter, og før start av første ekstraomgang:

 • Myntkast foretas og det lag som vinner  myntkastet bestemmer  enten hvilket mål de skal angripe mot i første omgang, eller om de vil ta avspark.
 • Om laget som vant myntkastet velger å ta avspark,skal motstanderlaget velge hvilket mål de skal angripe mot.
 • Det lag som velger hvilket mål det skal angripes mot, tar avspark ved begynnelsen av andre omgang

Utførelsen av et avspark:

 • Alle spillere med unntak av den som tar sparket, skal være på egen banehalvdel
 • Motspillere til det lag som tar avspark skal være minst 9,15 m fra ballen til den er i spill
 • Ballen skal ligge stille på midtpunktet
 • Dommer skal gi signal for at spillet kan startes/gjenopptas
 • Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse.
 • Mål kan lages direkte i motstanderlagets mål.

Sanksjoner ved brudd på regelen

 • Hvis spilleren som tok sparket berører ballen igjen før den er berørt av en annen spiller, tildeles motstanderlaget et indirekte frispark fra det sted hvor forseelsen skjedde.
 • Hvis et lag skyter ballen direkte i eget mål fra avspark, tildeles motstanderlaget et hjørnespark
 • For enhver annen overtredelse av avsparksprosedyren tas avsparket på nytt

Dropp

Utførelse

Ballen droppes til forsvarende lags målvakt i eget straffesparkfelt, når spillet ble stoppet og når:

 • Ballen var innenfor straffesparkfeltet
 • Den siste ballberøring skjedde innenfor straffesparkfeltet.

I alle andre tilfeller droppes ballen til en spiller på det laget som sist berørte ballen. Dropp gjøres fra der ballen sist ble berørt av en spiller, av en uvedkommende eller av en i dommerteamet som angitt i Regel 9.

Alle andre spillere (på begge lag) skal være minst 4 meter (i radius) fra ballen  til den er i spill

Ballen er i spill når den berører bakken.

Sanksjoner ved brudd på regelen
Dommeren foretar ny dropp dersom:

 • en spiller berører ballen før den treffer spillebanen
 • ballen går ut av spillebanen etter å ha berørt bakken, uten å ha vært berørt av noen spiller.
 • Om ballen går i mål fra dropp uten å ha vært berørt av minst to spillere, skal spillet gjenopptas på følgende måte:
 • Om ballen går inn i motstanderlagets sitt mål, skal det dømmes målspark
 • Om ballen går inn i eget mål, skal det dømmes hjørnespark.

Fortolkninger av spillereglene og retningslinjer

Dropping av ballen

Alle spillere (inkludert målvaktene) kan være med å kjempe om ballen.  Det er ikke noe minimum eller maksimum antall spillere som kan være med å kjempe om ballen.  Dommeren har ikke anledning til å avgjøre hvem som kan, eller hvem som ikke kan, være med å kjempe om ballen.