Regel 8 – Spillets begynnelse og gjennopptakelse av spillet